Portal ekologiczny Miasta Zduńska Wola
Aktualności
Aktualności

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

 na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2019

 

            Na podstawie § 6 pkt 2 Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola w roku 2019. 

             Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w terminie do 29 marca 2019 r

w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12.

               Prezydent Miasta informuje, że realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola w roku 2019 będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

W przypadku, gdy wniosek Miasta nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania,
zadanie nie będzie realizowane.

             Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, Biuro Infrastruktury Technicznej, Dział Ochrony Środowiska – ul. Złotnickiego 3, pok. 503,

tel. 43 825 02 75.

 Załączniki:

1_wniosek o dofinansowanie.doc 2_wniosek o dofinansowanie.pdf 3_ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2019.pdf 4_Regulamin dofinansowania.pdf powrót
Licznik odwiedzin 284469
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.