Portal ekologiczny Miasta Zduńska Wola
Aktualności
Aktualności

Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo – cementowych dla budownictwa z terenu miasta Zduńska Wola w roku 2018

 

                Zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Polsce wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte do roku 2032.

                Miasto chcąc wspierać mieszkańców Zduńskiej Woli, którzy zwrócili się z prośbą do Prezydenta Miasta Zduńska Wola o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w realizacji zadań związanych z utylizacją wyrobów azbestowych wystąpiło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
z wnioskiem o dofinansowanie zadania polegającego na „Demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2018”.

                Miasto w ramach zadania wspomogło mieszkańców z 25 posesji w Zduńskiej Woli.

                Z 11 nieruchomości położonych na terenie miasta Zduńska Wola firma Środowisko
i Innowacje Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, reprezentująca Miasto, zebrała i przekazała do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych wyroby zawierające azbest w ilości 18,806 Mg. Natomiast z 14 posesji wykonała również demontaż pokryć dachowych wraz z transportem i unieszkodliwieniem w ilości 25,280 Mg. Łączna ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zduńska Wola wynosi 44,086 Mg.

                Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Koszt całkowity zadania wyniósł: 13 639,75 zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi wynosi: 10 744,00 zł co stanowi 78,77% wartości zadania

Środki własne Miasta Zduńska Wola stanowią kwotę: 2 895,75 zł

 

                Link do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

powrót
Licznik odwiedzin 280222
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.