Portal ekologiczny Miasta Zduńska Wola
Aktualności
Aktualności

Zadanie „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2020” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

Koszt całkowity zadania wyniósł : 11 196,14 zł

 

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi wynosi:  8 460,00 zł

 

Środki własne Miasta Zduńska Wola stanowią kwotę: 2 736,14 zł

 



Załączniki:

ogłoszenie o dofinansowaniu na rok 2020.pdf powrót
Licznik odwiedzin 384509
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.