Portal ekologiczny Miasta Zduńska Wola
Edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna

 

 

IV Festiwal Ekologiczny – podsumowanie!

 

           W dniu 18 września 2015 r. na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zduńskiej Woli na ul. Parkowej 5 odbył się IV Festiwal Ekologiczny.  

 

        Podczas festiwalu przeprowadzone zostały konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Miasta Zduńska Wola o tematyce ekologicznej: „Pogromcy odpadów” - na najciekawsze przedstawienie sceniczne, „Eko-Rewolucja” – konkurs plastyczny, „Muzyczne inspiracje” - konkurs piosenki przyrodniczo-ekologicznej, konkurs na najciekawsze stoisko ekologiczne, „Coś z niczego” – konkurs na najciekawszy strój lub przedmiot z odpadów, „Eko Mozaika” - konkurs plastyczny.

 

Atrakcją imprezy były warsztaty edukacyjne poświęcone odnawialnym źródłom energii. Uczestnicy warsztatów poznali zasady pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (wody, wiatru, słońca). Każdy z uczestników mógł wykonać własne zabawki demonstrujące odnawialne źródła energii (statek zasilany energią wody, żaglówkę napędzaną wiatrem, solarną latarenkę zasilaną energią słoneczną).

 

W dniu festiwalu mieszkańcy mogli odebrać sadzonki roślin w zamian za talony, które otrzymywali podczas prowadzonej zbiórki odpadów tj. makulatury, plastikowych korków od butelek, baterii, tonerów, telefonów komórkowych, akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy odebrali 4 700 szt. sadzonek.

 

Zebraliśmy:

- 5 ton makulatury,

- 1,5 tony plastikowych nakrętek,

- 562 kg baterii,

- 400 sztuk tonerów,

- 200 szt. telefonów komórkowych,

- 359 kg akumulatorów,

 

         Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane na cele charytatywne Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro.

Podczas Festiowalu Wolontariusze Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro opowiadali o realizowanych przedsięwzięciach, natomiast wolontariusze z Duszpasterstwa Niesłyszących uczyli dzieci słów ekologicznych w języku migowym.

 

Dodatkowo Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola zorganizowało zajęcia muzyczno-ruchowe do muzyki regionu sieradzkiego „Mały Kolberg”.

 

Uczniowie szkół gimnazjalnych układali mozaikę z plastikowych nakrętek o powierzchni 284 metry kwadratowe.

 

Podczas festiwalu zorganizowana została prezentacja psów z Przytuliska i hotelu dla zwierząt domowych "Funny Pets". W tym dniu można było dokonać adopcji bez konieczności wyjazdu do schroniska.

 

Imprezę uświetniła firma Wobet-Hydret prezentująca przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz Miejskie Sieci Cieplne.

 

         Porządek podczas imprezy zapewniali funkcjonariusze Straży Miejskiej za co serdecznie dziękujemy.

         Podziękowania składamy również współorganizatorom (Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Zduńskiej Woli, Fundacji Księdza Orione „Czyńmy Dobro”, firmie Remondis Sp. z o.o., Muzeum Historii Miasta), uczestnikom, wystawcom, sponsorom (Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o.) oraz wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania festiwalu (m.in. firmie Usługi Transportowo-Komunalne Beata Kamola, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Relaks” Sp. z o.o.).

 

powrót
Licznik odwiedzin 377326
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.