Portal ekologiczny Miasta Zduńska Wola
Osiągnięte poziomy recyklingu
Osiągnięte poziomy recyklingu

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do:

 • do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, tworzyw sztucznych, metalu, szkła
 • do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także
 • do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania.

 

Osiągnięty w 2018 r. przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 21,59%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 46,31%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,00%

 

Osiągnięty w 2017 r. przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 20,14%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 34,89%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,88%


 

Osiągnięty w 2016 r. przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 12,85%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 27,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

 

 Osiągnięty w 2015 r. przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:  

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 5,84%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 21,6%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

 

 Osiągnięty w 2014 r. przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: 

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 44,82%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 20,16%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

  

 Osiągnięty w 2013 r. przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: 

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 37,2%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 12%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,88%

 

 Osiągnięty w 2012 r. przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 50,28%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 21,96%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 67,18%

  

Licznik odwiedzin 377329
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.