Portal ekologiczny Miasta Zduńska Wola
Przeterminowane leki
Przeterminowane leki

 

Punkty zbierania przeterminowanych leków

 

W związku z tym, że przez długi czas leki zachowują aktywność biologiczną, powinny być gromadzone selektywnie, a następnie unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych. 

 

Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie stwarza  dla zdrowia i środowiska naturalnego niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami, leki zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Przeterminowane leki powinny być oddawane do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach, skąd w bezpieczny sposób zostaną przetransportowane do utylizacji.

 

PAMIĘTAJ!

 

  • Nie wolno spalać leków w paleniskach domowych;
  • Nie wolno porzucić leków w lasach;
  • Nie wolno umieścić leków w jednym pojemniku wraz z innymi odpadami komunalnymi.


 Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach.

 Załączniki:

Wykaz aptek i przychodni odbierających przeterminowane leki.pdf
Licznik odwiedzin 377306
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.