Portal ekologiczny Miasta Zduńska Wola
Sprzęt elektryczny i elektroniczny
Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego w Zduńskiej Woli:

 

 

Nazwa przedsiębiorcy

Punkt zbierania

Rodzaj odpadu

Numer telefonu

REMONDIS

Sp. z o. o.

Oddział w Zduńskiej Woli

Oddział

ul. Zielonogórska 14/16

98-220 Zduńska Wola

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicielinieruchomości zamieszkałych odbywa się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów - zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów

(43) 823 37 32

ELEKTRYK

Sp. z  o. o.

Hurtownia elektrotechniczna ul. Spacerowa 21

98-220 Zduńska Wola

Świetlówki (na wymianę "stary na nowy")

(43) 823 29 82

ARSEN Sp. z o. o.

Filia ARSEN

ul. Kilińskiego 8-10

98-220 Zduńska Wola

Żarówki
(na wymianę "stary na nowy")

(43) 823 35 69

„Bimex” Banachowski Spółka Jawna

ul. Lipowa 9

98-220 Zduńska Wola

Elektronarzędzia
(na wymianę "stary na nowy")

(43) 823 31 20

 

SEKWANA

Sp. z o. o.

Sklep BRICOMARCHE

ul. Sieradzka 66

98-220 Zduńska Wola

Akumulatory, żarówki, baterie (na wymianę "stary na nowy")

(43) 672 13 15

NEONET S.A.

ul. Łaska 29

98-220 Zduńska Wola

Odbiór towarów dostępnych w ofercie.

(43) 824 79 76

Market Kaufland

 

ul. Opiesińska 98

98-220 Zduńska Wola

Odbiór towarów dostępnych w ofercie.

(43) 825 51 01

 

Sklepy, hurtownie itp. przyjmują  w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego produkty z posiadanych
w ofercie, najczęściej przy zakupie nowego sprzętu, w myśl zasady „stary za nowy”.

 

 

 

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

 

Art. 45. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym
(Dz. U. 2018 poz. 1466 ze zm.)

 

1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt; 

2) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych. 

2. W przypadku zmiany danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania o tym wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

3. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, o zakończeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania. 

Licznik odwiedzin 377337
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.